เที่ยวระนอง

ระนอง

แผ่นดินของเรา 

      " ถึงอยู่แคว้นใด ไม่สุขสำราญ   เหมือนอยู่บ้านเรา ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
  ทรัพย์จากผืนดิน สินจากนที มีสิทธิ์เสรี  สันติครองเมือง
        เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์  ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง โบราณสถานส่งนามประเทือง
  เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
        รักชาติของเรา ไว้เถิดผองไทย ผืนแผ่นแหลมทอง รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
  รักเกียรติรักวงศ์ เสริมส่งสัมพันธ์ ทูนเทิดเมืองไทยนั้น ให้ยืนยง" 

"บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ลำดับที่ ๓๔ ปี พ.ศ.๒๕๐๒" 
ขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อใช้อ้างอิงในการกล่าวถึงจังหวัดระนองในครั้งนี้ .....
   

     จังหวัดระนอง เป็นเมืองเล็กที่สุดของประเทศไทย ที่มีฉายาว่า "เมืองสุดหล้าฟ้าเขียว" โดยคำกล่าวนี้ เป็นคำกล่าวที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ปัจจุบัน เมืองระนอง ได้รับฉายาใหม่แล้วว่า เป็นเมือง "ฝนแปดแดดสี่" ทั้งนี้ก็เพราะว่า ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองระนอง ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าบกและป่าในทะเล หรือ ป่าโกงกางนั่นเอง เกาะต่างๆ ในระนอง อันได้แก่ หมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น เกาะช้าง เกาะพยาม ก็มีชื่อเสียงทสวยงามแห่งน่านน้ำทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังเปิดประตูสู่แผ่นดินใต้สุด ของประเทศเมียนมาร์อีกด้วย

บ่อน้ำร้อนรักษะวารินทร์
RAKSAWARIN HOTSPRING

พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
RATTANARANGSAN THORNHALL

ประภาคารกาญจนาภิเษก
RANONG LIGHT HOUSE

อุทยานแห่งชาติแหลมสน @กรีนซีซัน
LAMSON NATIONAL PARK IN RAIN

หมู่เกาะกำ ค้างคาว ญี่ปุ่น
KOHKAM, KANGKAOW, YEEPUN

บ้านไร่ไออรุณ 
IARUN FARMSTAY

จุดชมวิวเขาฝาชี กม.30
FACHEE MOUTAIN VIEW POINT

ก้องวัลเล่ย์
GONG COFFEE HAND ROASTED

พิพิธภัณฑ์หัวรถจักรสงครามโลกครั้งที่ 2
2nd WORLD WAR MUSEUM

ภูเขาหญ้า
GRASS MOUNTAIN

ค่ายเจ้าเมืองระนอง
RANONG GOVERNOR CAMP'S

บ่อน้ำร้อนพรรั้ง
PORNRANG HOTSPRING

Powered by MakeWebEasy.com