ไหว้พระเก้าวัดเมืองระนอง

          จังหวัดระนอง เมืองแห่งพระพุทธศาสนา ที่นี่มีความสมบูรณ์พร้อมเหมาะแก่การศึกษาพระศาสนา โดยมี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดหลวงประจำจังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังมีวัดในระนองอีกหลายแห่งที่มีหลวงพ่อ เกจิ อาจารย์ ที่ทรงเคร่งครัดพระธรรมวินัย และปฎิบัติกรรมฐาน โดยจะเห็นจากหลักฐานต่างๆ เช่น รูปกายเผาไม่ไหม้ เป็นต้น เช่น หลวงพ่อด่วน วัดบางนอน, หลวงพ่อลอย วัดปากน้ำ และพระเกจิอื่นๆอีกหลายๆ องค์

        โดยท่านสามารถแวะชมรูปหล่อของท่านทั้งหลายได้ ณ หอพระเก้าเกจิ ตีนเขาคีรีนิเวศน์ หรือ เขานิเวศน์นั่นเอง

เจดีย์ดาธุ
โบราณสถานวัดสุวรรณคีรีวิหาร 

หลวงพ่อบรรณ, วัดด่าน
วัดอุปนันทาราม

หลวงพ่อดีบุก
วัดบ้านหงาว

พ่อท่านคล้าย ปุณณสุวณโณ
วัดหาดส้มแป้น

หลวงพ่อลอย
วัดปากน้ำประชารังสฤษ

พระนอน,วัดบางนอน
วัดวารีบรรพต

จักกรัตนเจดีย์ (วัดแม่ชี พรรั้ง)
สวนป่าหิมพานต์ เนกขัมมนารีสถาน

หอพระเก้าเกจิ
เขานิเวศน์

พระครูประโลม เกสโร (บกเปี้ยน)
วัดคีรีนิมิต, เมียนมาร์

วัดตโปทาราม
Hot Spring Temple

วัดปรุ /เจดีย์หลวงพ่อรากลอย
โบราณสถานวัดปทุมธาราราม

พุทธสุวรรณเจดีย์ ชเวดากอง
วัดสุวรรณคีรี, ปากจั่น

Powered by MakeWebEasy.com