รถทัวร์มาระนอง

Last updated: 2019-12-24  |  15896 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รถทัวร์มาระนอง

บริษัท นิวมิตรทัวร์ จำกัด 


Phone: ระนอง/Ranong : โทร. 077-811150 

Phone: กรุงเทพ/ BKK : โทร. 066-1124969 /+66-661124969

(ตั้งอยู่หลังวัดบวรนิเวศน์วิหาร ใกล้ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร)


New Mit Tour Ranong Bus Near Khaosan Road, Bangkok.

ระนอง - กรุงเทพฯ (Ranong to Bangkok)

08:00 am. - 18:00 pm.

20:00 pm. - 06:00 am. ( 38 seats type)

20:00 pm. - 06:00 am. ( VIP 32 seats type)

20:30 pm. - 06:30 am. (VIP 24 seats type)


 

โชคอนันต์ทัวร์  (CA TOUR)

โทร. 077-511480, 077-511757 (ชุมพร)

ระนอง - กรุงเทพฯ (Ranong to Bangkok)

08:00 am. - 18:00 pm.

20:00 pm. - 06:00 am. ( 38 seats type)

20:00 pm. - 06:00 am. ( VIP 32 seats type)

20:30 pm. - 06:30 am. (VIP 24 seats type)กทม. - ระนอง (Bangkok to Ranong)

09:00 am. - 18:00 pm.

20:20 pm. - 05:30 am.

21:00 pm. - 06:00 am.

Transfer to Mochit Northern Bus Station. มีรถไปหมอชิตทุกวัน

 


บ.สมบัติทัวร์ จก. 

Sombattour Bangkok to Ranong Bus

โทร. 077-826425-6, บขส. 090-6656636 , สายใต้ 02-8946050 - 1

บ. อเล็คซ์ทัวร์ ALEK TOUR 

ระนอง - ปรานบุรี - เพชรบุรี - มหาชัย - กรุงเทพฯ

Ranong - Pranburi - Petchaburi - Mahachai - Bangkok

07:30 am. , 10:30 am. , 13:30 pm., 15:30 pm., 19:30 pm.

Tel. 077-832900, 088-5063386

 


บ.รุ่งกิจทัวร์ จก.

Rungkit Tour Co.,Ltd. RANONG - PHUKET BUS. 

ระนอง - คุระบุรี - ตะกั่วป่า - เขาหลัก - โคกลอย - ภูเก็ต

Ranong - Kuraburi - Takuapa - KhaoLak - Khokkloy - Phuket

06:30 am., 08:00 am., 09:30 am., 10:30 am., 12:30 pm., 13:30 pm., 14:30 pm., 16:00 pm., 17:45 pm.

โทร. 077-812324

 
 

Powered by MakeWebEasy.com