วัดบ้านหงาว

Last updated: 2018-09-20  |  2892 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วัดบ้านหงาว

ประวัติวัดบ้านหงาว

     วัดบ้านหงาว ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ก่อนจะเป็นวัดเริ่มจากพระธุดงค์ชราภาพรูปหนึ่งชื่อ "หลวงพ่อเขียด" จากจังหวัดปัตตานี มาปักกลดปลีกวิเวกที่ได้ต้นไม้ใหญ่ เมื่อปีพุทธศักราช 2499 ชาวบ้านหงาวนำโดย "นางลำไย สกุลสิงห์" นิมนต์ท่านพำนักที่บ้านหงาว ท่านรับนิมนต์ นางลำไย สกุลสิงห์ ถวายที่ดินให้ 2 ไร่ สร้างที่พักสงฆ์(บริเวณวัดปัจจุบัน) โดยได้ไม้จากป่าละเมาะบริเวณนั้นเป็นโครงสร้าง ส่วนพื้นและฝากั้นใช้ไม้จากกระดานโลงศพที่สับเหร่องัดตีนโลงและฝาโลงออกก่อนเฝา สมัยนั้นเฝาศพกลางลาน ไม่มีเตาเผา ท่านอยู่ปฎิบัติธรรมได้ไม่นานท่านก็เดินธุดงค์ต่อ ที่พักสง"์พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ.2500

     ต่อมา "นางกิ้งเต่ง ขอซู่" (บ้านอยู่หน้าวัด)ได้ถวายที่ดินให้อีก 22 ไร่เศษและเป็นผู้ยื่นขออนุญาตตั้งวัด และได้ยกฐานะเป็น วัดบ้านหงาว เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2530 จากที่พักสงฆ์เป็นวัดบ้านหงาว มีเจ้าสำนักและเจ้าอาวาสจำนวน 13 รูป

     วัดบ้านหงาว วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2550 จากดำริของ "พระครูประจักษ์สุตสาร" (พระมหาเทียม) เจ้าอาวาสรูปที่ 13 และคณะกรรมการทางวัดบ้านหงาว โดยสร้างเป็นอุโบสถสองชั้น เรียกว่า "อุโบสถลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ" เพราะได้รับอนุญาตให้นำตราสัญลักษณ์ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ประดับที่หน้าบัน มีพระประธานหล่อด้วยดีบุกทั้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 4 เมตร หน้าตักกว้าง 9 ฟุต มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า "พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์" แต่คนทั่วไปเรียกว่า "หลวงพ่อดีบุก" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2551 สร้างด้วยแร่ดีบุก น้ำหนักถึง 3 ตัน สาเหตุที่ใช้แร่ดีบุกในการสร้างก็เพราะเมืองระนองสมัยก่อนมีแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก แร่ดีบุกเป็นสินค้าส่งออกของระนอง ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดระนองเป็นเวลาหลายสิบปี ปัจจัยการสร้างมาจากศรัทธาบุญของชาวพุทธทั้งในและต่างจังหวัด ส่วนพระอัครสาวก พระโมคคัลลานะ - พระสารีบุตร มูลนิธิ "คุณวิมลรัตน์ หฤทัยวิญญู" สร้างถวาย ฉัตรเหนือองค์พระประทาน โคมไฟต่างๆในอุโบสถ คุณวิมลรัต์ หฤทัยวิญญู ใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวถวาย เป็นพุทธบูชา 

     เกี่ยวกับหลวงพ่อดีบุกมีความอัศจรรย์ที่น่าบันทึก พิธีหล่อหลวงพ่อดีบุก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2551 ที่หน้าอุโบสถวัดบ้านหงาว ฤกษ์พิธีเวลา 13.39 น. ขณะที่พราห์มท่องพระเวทอัญเชิญเทวดา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลภาษา เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด ท่ามกลางแสงแดดจ้า ไม่มีเค้าเมฆฝน แต่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบ เป็นประกายสว่าง ลมพัดกระโชกแรงเป็นนิมิตหมายการรับรู้ของเทวดา อีกครั้งในวันอัญเชิญหลวงพ่อดีบุก และอัครสาวกขึ้นประดิษฐานในอุโบสถ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 14.39 น. โดยใช้รถเครนใหญ่ยกขึ้นทางหลังคาอุโบสถ (ยังไม่มุงหลังคา) หลังจากพิธีสมโภชน์ครบสามวันสามคืนแล้ว ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนเหล่าเทวดาสรงน้ำให้แก่หลวงพ่อดีบุก ชำระคราบฝุ่นผงที่เปื้อนองค์พระฯ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ครั้นยกองค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชีเรียบร้อยแล้วฝนหยุดตกทันที ท้องฟ้าโปร่งใส แสงแดดสาดส่องไปที่องค์พระประธานหลวงพ่อดีบุก เป็นสีเงินเปล่งประกายวาวไปทั่วองค์ เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากพนมมือสาธุการพร้อมกันด้วยความปลื้มปิติ

     

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ที่พระมหากษัตริย์ เสด็จประพาสจังหวัดระนอง 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 9


ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช (ประดับตกแต่งด้วยจาน ชาม ถ้วยโถลายครามจากประเทศจีน)

 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฉลองครองราชย์ 60 ปี

ซึ่งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเก็บรวบรวมตัวอย่าง แร่ดีบุก และเครื่องมือเครื่องใช้ ในการทำเหมืองแร่ ทั้งเหมืองสูบและเหมืองเรือขุดแร่

     วังมัจฉา เป็นขุมเหมืองเก่า เป็นแหล่งพันธุ์ปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์

     ลานฟอกใจ "แหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติ คติธรรมคำสอนจากต้นไม้ ดูภายนอกแล้วย้อนมาดูตัวเรา

Powered by MakeWebEasy.com