ป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี

Last updated: 17 ธ.ค. 2566  |  2771 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม  2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนริมถนนท่าเมือง บริเวณชุมชนด่านท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธี นายจตุพร บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ผู้บริหารสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

          พล.อ.สุรศักดิ์  กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ต้องการให้คนอยู่ร่วมกับป่า มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สมบูรณ์ โดยใช้พื้นที่ป่าของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินโครงการป่าในเมือง เลือกพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือพื้นที่ใกล้ชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่เพียงเฉพาะด้านป่าไม้ รวมถึงพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ซึ่งที่ผ่านมา ทส.จัดทำโครงการป่าในเมืองต่อเนื่อง ได้รับผลตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชน 

          นายจตุพร กล่าวว่า สำหรับโครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย  ปัจจุบันมีเนื้อที่ถึง 2,080 ไร่ อดีตเป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรมเข้าสู่ขั้นวิกฤต เนื่องจากปี 2510 - 2530 มีการอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนองเพราะแร่ดีบุกเป็นทรัพยากรที่มีค่า ราคาแพง เป็นรายได้สำคัญของประเทศ ขณะนั้น พื้นที่ป่าชายเลนจึงสูญไปมาก ทำให้หลังปี 2530 เป็นต้นมา  พื้นที่ทำเหมืองทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและหมดสภาพป่าชายเลน ราษฎรจึงเข้าไปจับจองและเข้าทำประโยชน์ รวมถึงสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยจนกลายเป็นชุมชน สู่วิกฤตในปี 2550 ชุมชนเมืองเริ่มขยายตัวส่งผลต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบ เพื่อทำประโยชน์และค่อยพัฒนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัย บ้านเช่า ร้านค้า อย่างต่อเนื่อง จนประสบวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะ สิ่งปฎิกูลและน้ำเน่า กระทั่งปี 2552 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน เพื่อยังยั้งการบุกรุกทำลายและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลนปากแม่น้ำจนพลิกฟื้นคืนป่ากลับมาได้

           ปัจจุบันสามารถหยุดการบุกรุกป่าชายเลนกลางเมืองลงได้อย่างสิ้นเชิงและขอคืนพื้นที่ป่านำมาฟื้นฟูได้ถึง 2,000 กว่าไร่ ขณะเดียวกัน ยังเกิดเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลนกลางเมืองขึ้น ทำให้ขณะนี้มีป่าชายเลน มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนมาก อาทิ รักษาสมดุลธรรมชาติบริเวณปากน้ำระนอง แหล่งทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้าน จึงเป็นเหตุผลได้คัดเลือกพื้นที่แห่งนี้ดำเนินโครงการป่าในเมือง อีกทั้งเพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเก่าแก่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่เมืองและระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ บ่งบอกได้จากต้นโกงกางยักษ์ที่มีอายุกว่า  200 ปี

           ทช.ได้วางแผนพัฒนาโครงการป่าชายเลนในเมืองระนอง ตามนโยบายโครงการป่าในเมือง ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2565 โดยแบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็นกิจกรรมหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การขุดคูแพรกหรือรั้ว และจัดทำกำแพงคอนกรีตเป็นแนวเขตป้องกันการบุกรุก ปลูก บำรุงและปรับสภาพป่าชายเลน จัดทำแหล่งรวมพันธุ์ไม้เก่าแก่ จัดทำทางเดินธรรมชาติและหอชมป่าชายเลนในเมือง อาคารศูนย์เรียนรู้และห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ศาลาและอาคารนิทรรศการ พื้นที่ออกกำลังกายและพื้นที่นันทนาการ การปรับภูมิทัศน์ตามสภาพภูมินิเวศ ตลอดจนการจัดการขยะในป่าชายเลน

          พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ ร่วมกับชาวบ้านท่าด่านซึ่งเป็นชาวบ้านท่าด่าน จังหวัดระนอง

 พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ณ ป่าชายเลนกลางเมือง จังหวัดระนอง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีฯ ทส.ได้ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีฯ ทส. ไปรับฟังการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อปฎิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีฯ ทส. เดินทางไปศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 จังหวัดระนอง (ศูนย์วิจัยป่าชายเลน) ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 

          พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีฯ ทส. เดินทางไปศูนย์วิจัยป่าชายเลนเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ เขตสงวนชีวมณฑลและพื้นที่เตรียมการโครงการป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก โดยจะทำการผนวกพื้นที่ป่าชายเลนทั้งจังหวัดระนอง ซึ่งได้แก่ป่าชายเลนใน อำเภอกระบุรี อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการทำโครงการนี้ใช้ระยะเวลาสองปีในการเตรียมการเพื่อผลักดันจังหวัดระนองไปสู่มรดกโลกต่อไป

 Cr. เอกสารข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้