บ่อน้ำร้อนและสวนสาธารณะรักษะวาริน

Last updated: 2022-03-09  |  4693 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บ่อน้ำร้อนและสวนสาธารณะรักษะวาริน

บ่อน้ำร้อนและสวนสาธารณะรักษะวาริน

     อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง โดยในปี พ.ศ.2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนว่า "ถนนชลระอุ"

     บ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอยู่ 3 บ่อ คือบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกสาว ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มและอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่การบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่นำไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนั้นบริเวณใกล้ๆ บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็นสวนสาธารณะ "รักษะวาริน" ซึ่งเป็นนามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2510 รักษะวาริน มีความหมายว่า น้ำที่ใช้รักษาโรคได้ ภายในริเวณสวนสาธารณะ มีศาลาที่พักและบ่อน้ำร้อนไว้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ขอแนะนำให้ท่านแวะวัดบ่อน้ำร้อน สักการะพระพุทธรังษีวรโพธิ พระประธานในอุโบสถซึ่งอัญเชิญมาจากพระนครศรีอยุธยา และ รอยพระพุทธบาท ซึ่งจำลองมาจากวัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กิจกรรม: วันเสาร์ - อาทิตย์ มีการสอนโยคะร้อน แก่ผู้สนใจ ณ ลานหินร้อน เริ่ม 07:00 - 09:00 น.

 

Raksawarin Hot Spring and Park

          It is the hot spring place in the location of wildlife park of Ranong. In year 1890, King Rama V visited Ranong and named the road leading to the hot springs "Chon Ra-U", Channeled into 3 wells called Father well, Mother well and Child well. The water temperature is 65ํ C. the water is potable and suitable for bathing, as well as healthful for medical treatments. The water is believed to be pure, so it was used for consecreation ceremony on the King's 60th birthday anniversary. Surrounding the hot springs is a park called "Raksawarin". The name, given by the Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani on her visit to Ranong on 10 March 1967, means the water that has miraculous healing powers. Inside the place are resting pavilions. 

More attraction is Tapotaram temple or Wat BorNumRon.
"Pharbudtharangsriworapo is the principal budda image in the monastery from the old town "Ayuttaya province".
The Budda footprint reproduce foot print from Phra Buddha Bath Tak Pha of Lampoon for memorial of 200 years Rattanakosin bicentennial. 

Activity: Saturday - Sunday with Hot Yoka at the Hot Rock Area. Start Yoka from 7:00 am - 9:00 am.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com